Imatge del Moianès

Desenvolupament local

Amb l’objectiu de diagnosticar les necessitats del territori, analitzar la potencialitat dels diferents sectors econòmics.

SERVEIS

- Planificació i disseny estratègia territorial i sectorial del Moianès.
- Redacció d’estudis i projectes socioeconòmics.
- Observatori Estratègic del Moianès (logo)
- Servei d’atenció personalitzada sobre informació socioeconòmica del Moianès
- Elaboració de Fulls Informatius mensual
- Redacció d’informes territorials i municipals.

PROJECTES


- Pla d’Acció Territorial del Moianès 2008-2011.
- Redacció i implantació de plans sectorials.