Imatge del Moianès

Observatori estratègic del Moianès

El Full informatiu OEM ( Observatori Estratègic del Moianès ) és una eina d'informació socioeconòmica del territori, que ens dóna dades quantitaves per poder analitzar la realitat socioeconòmica del Moianès.

A continuació us adjuntem els fulls OEM publicats fins el moment:

ANY 2016

- OEM Gener 2016
- OEM Febrer 2016
- OEM Març 2016
- OEM Abril 2016
- OEM Maig 2016
- OEM Juny 2016
- OEM Juliol 2016
- OEM Agost 2016
- OEM Setembre 2016
- OEM Octubre 2016
- OEM Novembre 2016

ANY 2015

- OEM Gener 2015
- OEM Febrer 2015
- OEM Març 2015
- OEM Abril 2015

ANY 2014
- OEM Gener 2014
- OEM Febrer 2014
- OEM Març 2014
- OEM Abril 2014
- OEM Maig 2014
- OEM Juny 2014
- OEM Juliol 2014
- OEM Agost 2014
- OEM Setembre 2014
- OEM Octubre 2014
- OEM Novembre 2014
- OEM Desembre 2014


ANY 2009

- OEM Abril 2009
- OEM Maig 2009
- OEM Juny 2009
- OEM Juliol 2009
- OEM Agost 2009
- OEM Setembre 2009 
- OEM Octubre 2009 
- OEM Novembre 2009
 
- OEM Desembre 2009

ANY 2010
- OEM Gener-Febrer 2010 / - OEM Març-Abril 2010 / - OEM Maig-Juny 2010/ - OEM Juliol-Agost 2010 / - OEM Setembre 2010  / - OEM Desembre 2010

ANY 2011
 - OEM gener 2011 - OEM Març 2011 / - OEM Maig 2011 / - OEM Juny 2011 / -OEM Juliol 2011 / -OEM Agost 2011/ - OEM Setembre 2011 / - OEM Octubre 2011 / - OEM Novembre 2011 / - OEM Desembre 2011

ANY 2012
- OEM Gener 2012 / - OEM Febrer 2012 / - OEM Març 2012 / - OEM Abril 2012 / - OEM Maig 2012 / - OEM Juny 2012 / - OEM Juliol 2012 / - OEM Agost 2012 / - OEM Setembre 2012 / - OEM Octubre 2012 / - OEM Novembre 2012 / - OEM Desembre 2012


ANY 2013
- OEM Gener 2013 / OEM Febrer 2013 / OEM Març 2013 / OEM Abril 2013/ OEM Maig 2013/ OEM Juny 2013 / OEM Juliol 2013

Aquesta acció està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local i està cofinançada pel fons social europeu