Imatge del Moianès

El Quiosc del Consorci

En aquest apartat "El Quiosc del Consorci" hi trobareu tots els butlletins, revistes, informes i memòries del Consorci del Moianès que poden ser del vostre interès. 

Hi trobareu els següents: 

- Butlletins pels Ajuntaments: S'envia als Ajuntaments del Moianès amb informació relativa a projectes i actuacions que es duen a terme al territori i des del Consorci, i si es possible a nivell dels municipis en concret, i també amb informació sobre subvencions i novetats legislatives adreçades als Ajuntaments.

- Butlletins pels Emprenedors i Empreses: Dirigit a emprenedors i empreses del Moianès amb informació d'ajuts, subvencions, prestacions i altres notícies i informació d'interès.  També hi trobem el butlletí específic pels Serveis Turístics del Moianès i el Butlletí per les Entitats del Moianès. 

- Butlletins pels usuaris del Som i Formació: Butlletí amb informació específica de cursos i eines per la recerca de feina.  

- Butlletí General del Consorci del Moianès: Butlletí amb informació general del Consorci del Moianès amb informació de les activitats que s'hi realitzen, resultats obtinguts, actes més destacats...

- Agenda d'Activitats del Moianès: Recull de totes les activitats organitzades per les entitats i municipis del Moianès: fires, festes, actes, exposicions, cursos... És mensual i se'n fa una edició Especial Estiu (mesos d'agost i setembre) i una edició Especial Nadal (mesos de desembre i gener). 

- Memòria anual de resultats del Consorci del Moianès: Memòria anual dels resultats aconseguits per l'entitat en el territori del Moianès. És un recull dels resultats dels projectes i actuacions que s'han dut a terme a nivell de Moianès, i on es presenten també els resultats de les diferents àrees del Consorci. També es fa una memòria anual per muncipis. 

- Memòria anual de l'Oficina de Turisme i els Punts d'Informació turística: Anualment es fa una memòria de les visites i visitants que han passat per l'oficina de turisme i els punts d'informació turística del Moianès, recollint el nombre de consultes i visitants i dades com la procedència, tipologia... 

- Informe anual de l'índex d'ocupació turística: Informe anual que recolleix les dades d'ocupació turística als allotjaments del Moianès i el número de visitants a les activitats turístiques del Moianès. 

- Fulls de l'Observatori Estratègic del Moianès: El Full informatiu OEM és una eina d'informació socioeconòmica del territori, que ens dóna dades quantitatives per poder analitzar la realitat socioeconòmica del Moianès.