Imatge del Moianès

Memòria anual de l'Oficina de turisme i els punts d'informació turística

Anualment es fa una memòria de les visites i visitants que han passat per l'oficina de turisme i els punts d'informació turística del Moianès, recollint el nombre de consultes i visitants, així com dades com la tipologia, procedència...

MEMÒRIA DE TURISME - Memòria de visitants als Punts d'Informació turístics, Oficines del Consorci als municipis i Oficina de Turisme al Moianès. Any 2016. Consulta-la aquí.

Destaquem