Imatge del Moianès

Expedients a exposició pública

Consulta en aquest apartat els expedients a exposició pública: 

PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN ESCORXADOR MODULAR DE BAIXA CAPACITAT A LA COMARCA DEL MOIANÈS: 

- BOPB Aprovació inicial

- Certificat acord escorxador

- Projecte executiu

- Cronologia dels fets

- Informe secretaria

- Informe tècnic

- Provisió presidència