Imatge del Moianès

Enllaços d'interès

Creació d'empreses

  • ORGANISME DE GESTIÓ EMPRESARIAL: / http://www.gencat.cat/oge
  • ACC1Ó Competitivitat per l'empresa / http://acc10.cat
  • INICIA: PER LA CREACIÓ D'EMPRESES. És una xarxa de serveis de creació d'empreses que té per objectiu difondre l'esperit emrenedor i la cultura d'empresa, fomentar la creació de l'activitat empresarial i donar suport a la consolidació / http://www.inicia.gencat.cat

Finaçament empreses

Pla d'Empresa

Subvencions per l'empresa

Tràmits Legalització Empresa

Destaquem