Imatge del Moianès

Taulell d'ofertes del Servei d'Ocupació del Moianès

OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA DEL MOIANÈS

Convocatòria pública del procés selectiu, per màxima urgència, per a la selecció i provisió, com a funcionari/ària interí/ina per Programa, d’un/a enginyer/a tècnic/a (A2)
Termini per presentar sol.licituds 21/07/2021


Consulteu les bases:

Convocatòria pública del procés selectiu, per màxima urgència, per a la selecció i provisió, com a funcionari/ària interí/ina per Programa, d’un/a enginyer/a tècnic/a (A2) - Web del Consell Comarcal del Moianès (ccmoianes.cat)

http://cido.diba.cat/oposicions/11986047/1-placa-denginyer-tecnic-consell-comarcal-del-moianes

, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB)

Ofertes de feina del SOM:
309643-Auxiliar de geriatria
Referència: 309643 | Data de l'oferta:10/06/2021
Data de l'última actualització: 22/06/2021
Detalls
309390-Professor/a d’anglès
Referència: 309390 | Data de l'oferta:08/06/2021
Data de l'última actualització: 28/06/2021
Detalls
309024 - Cambrer/a caps de setmana
Referència: 309024 | Data de l'oferta:01/06/2021
Data de l'última actualització: 14/06/2021
Detalls
Personal administratiu de recepció de comandes i subministrament
Referència: 307579 | Data de l'oferta:07/05/2021
Detalls
Carnisser/a i obrador amb atenció al públic
Referència: 306919 | Data de l'oferta:26/04/2021
Detalls