Imatge del Moianès

Taulell d'ofertes del Servei d'Ocupació del Moianès

Convocatòria pública selecció per la cobertura temporal d'una plaça de tècnic/a jurista i creació borsa d'aspirants.

Referència:
255399
Data de l'oferta:
27/11/2017
Ocupació:
Plaça de tècnic/a jurista i borsa
Població:
Moianès
Formació:
Titulació: Llicenciatura / Enginyeria - Ciències socials i jurídiques - Dret - obligartori. Informàtica: Programari d'Ofimàtica i infraestructures de comunicació / usuari mig - avançat - Obligatori. Idioma / Nivell: Català nivell C1 (acreditat
Data de l'última actualització:
27/11/2017
Observacions:
Tasques específiques: Asessorament jurídic àrees Consell Comarcal del Moianès, gestió i estudi i proposta expedient, procediments i circuits administratius, dictàmens, decrets, convenis, contractes, propostes d'acord, recursos, altra documentació jurídica administrativa, plecs, condicions adminitratives generals i particulars, suport tècnic consellers, disseny, implantació i gestió serveis o projectes, elaborar i redactar documentació relacionada amb procediments de selecció i contractació de personal fent bases de selecció, tribunal qualificador, elaborar i fer seguiment expedients de contractació, administració de personal, elaborar documentació relativa a la contractació i actes administratives, supervisar gestió administrstiva en temes de personal. 

Capacitats requerides
: Persona metòdica, organitzada, responsable, implicada, amb autonomia i iniciativa, capacitat d'anàlisi. 

Permís de conduir i vehicle: Si / B - obligatori


Data incorporació: Gener del 2018


Observacions: Presentar candidatures al Consell Comarcal del Moianès fins el dia 7 de desembre del 2017. Veure bases aquí.

Interessats en l’oferta envieu cv a través del correu electrònic: som@consorcidelmoianes.cat. O bé truqueu al 93.830.14.18

Més informació sobre l’àrea: som@consorcidelmoianes.cat