Imatge del Moianès

Agenda del Consorci

Formació ocupacional - ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS

Data/es:
Calendari a concretar
Hora:
de 4 de la tarda a 8 del vespre
Lloc:
Can Carner - Moià
Adreça:
C/Joies 11, 13
Telèfon:
938301418

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS (COML0309) – Certificat de professionalitat de nivell 3

400 hores (inclou 80 hores de pràctiques)

MF1014_3: Organització de magatzems (140 hores)

UF0926: Disseny i organització del magatzem (80 hores)
UF0927: Gestió de l’equip de treball del magatzem (30 hores)
UF0928: (Transversal) Seguretat i prevenció de riscos al magatzem (30 hores)

MF1015_2: Gestió de les operacions d’emmagatzematge (110 hores)

UF0929: Gestió de comandes i d’estoc (80 hores)
UF0928: (Transversal) Seguretat i prevenció de riscos al magatzem (30 hores)

MF1005_3: (Transversal) Optimització de la cadena logística (90 hores)

MP0193: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’organització i gestió de magatzems (80 hores)Llocs de treball que es poden ocupar un cop finalitzat el curs i obtingut el títol

3522.1032 Tècnic/a en gestió d’estocs i magatzem

4121.1056 Empleat/ada administratiu/iva dels serveis ’emmagatzematge i recepció

4121.1023 Magatzemer/a d’empreses de transports

Cap de magatzem

Tècnic/a en logística de magatzems

Gestor/a de magatzem

Responsable de recepció de mercaderies

Responsable d’expedició de mercaderies

Requisits de l’alumnat

-    -  Disposar del títol de batxillerat o equivalent*

-    -  Estar inscrits a l’atur com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO). En el cas de persones que estiguin treballant i els hi interessi fer el curs s’hauran d’inscriure a l’atur i podran realitzar-lo sempre i quan hi hagi places disponibles (un % d’alumnes està reservat per aquest col·lectiu)

-   -  Realitzar la pre-inscripció, portar la documentació requerida, realitzar un procés de selecció (entrevista i prova escrita/pràctica)

 

* COU, Prova d’accés a cicles formatius de grau superior i tenir la ESO aprovada, Prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys i tenir la ESO aprovada o 15 crèdits universitaris superats.

 Horari: de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 8 del vespre

Lloc: Can Carner de Moià


*Calendari a concretar 

INSCRIU-TE AQUÍ