Imatge del Moianès

Contacte

Utilitzeu aquest formulari per sol·licitar informació, fer-nos arribar els vostres suggeriments, o formular queixes. Un cop emplenat i enviat podreu imprimir-vos un comprovant de la vostra comunicació.
Seleccioneu una opció

Dades de contacte

Indiqueu tota aquella informació que pugui ser rellevant per a la correcta gestió de la vostra comunicació

El Consorci del Moianès, l’informa que totes les dades rebudes mitjançant formularis electrònics i/o correu electrònic seran tractades amb confidencialitat estricta d'acord amb la política de privacitat i de seguretat de l'empresa, així com amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Així mateix, li fa saber que les dades que es facilitin a través de qualsevol dels formularis d'aquest web s’inclouran en un fitxer automatitzat per a realitzar la tramesa d’informació sobre accions i activitats que organitza el Consorci del Moianès per a la promoció dels municipis del Moianès o altres activitats de l’àmbit del Moianès, i registrar uns camps i variables determinades dels usuaris, així com del seu perfil per fer-ne un buidatge i posterior anàlisi. La remissió dels formularis existents en aquestes pàgines web, així com la remissió d'un missatge de correu electrònic, impliquen que el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat i documental de les dades incloses en la base de dades anteriorment esmentada. Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a identificar correctament al remitent, així com per a portar a terme les tasques bàsiques i serveis del Consorci del Moianès. El responsable del fitxer és el Consorci del Moianès per a la promoció dels municipis del Moianès i podrà dirigir-se al c/ Joies 11-13, 08180 Moià, per exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals així com per obtenir més informació sobre la política de privacitat de l’entitat.

Consulteu: Llei de privacitat i protecció de dades