Imatge del Moianès

Notícies

70 persones participants al Cicle de mòduls transversals del lleure i atenció centrada en la persona i al cicle de tallers específics de lleure

Data/es:
04/01/2017
70 persones participants al Cicle de mòduls transversals del lleure i atenció centrada en la persona i al Cicle de tallers específics de Lleure

Al llarg del darrer trimestre del 2016, el Consorci del Moianès ha apostat pel desenvolupament de diferents mòduls transversals del lleure i d’atenció centrada en la persona. La majoria dels 70 participants han estat dones i homes d’edats diferents interessats o vinculats professionalment al servei a les persones, com ara el món social, educatiu, de l’oci i del lleure.

L’objectiu dels mòduls ha estat, principalment, el fet de donar eines concretes als participants i crear un ambient propici a la reflexió i al debat sobre com acompanyem els processos evolutius i situacionals de la persona a través d’aquests nous recursos.

A tall d’exemple, el mòdul Infància i Adolescència va plantejar les característiques pròpies d’aquestes etapes així com estratègies i recursos d’intervenció positiva en funció de situacions diferents. Violència de gènere entre els joves va abordar els recursos en xarxa existents, va desplegar un ventall de dinàmiques i jocs d’abordatge pràctics i va incidir en la tasca preventiva i en la reflexió de violències no aparents però germinals d’accions més visibles. També cal destacar el mòdul de Mediació per la diversa franja d’edat i d’interessos dels seus participants. Tot i que els àmbits d’actuació eren diferents, van posar en comú la necessitat d’intervenir amb èxit i quins són els principis i actituds bàsiques de la fita de la mediació.

En el cas dels tallers específics de lleure, una bona mostra que va comptar amb el grup més nombrós d’assistents -20 persones- va ser el de Jocs de pati sense pilota, realitzat a l’Institut escola Ramona Calvet i Picas de Castellterçol. Tots els alumnes d’aquest mòdul eren monitors de menjador i es va escollir aquest centre perquè és el que aplega més monitors de menjador del Moianès. També es van fer altres tipus de tallers com ara Manualitats i Educar a través dels contes, amb un desplegament d’activitats motrius, imaginatives i sostenibles, en el cas de Manualitats, i activitats narratives carregades d’emocions i de valors, en el cas dels Contes.

Des del Consorci valorem molt positivament haver impartit aquests mòduls pel que ha suposat de revisió d’abordatges, desplegament de recursos i adquisició de nous coneixements. Els debats i les reflexions que n’han sorgit entre formadors i participants, contribueixen a assolir mirades complementàries i respectuoses en els diferents àmbits dels serveis a les persones.