Imatge del Moianès

Notícies

El Consorci del Moianès va tornar a obrir els seus serveis a l'octubre i ha atès un total de 13.652 visites

Data/es:
09/01/2015
EL Consorci del Moianès va tornar a obrir el seus serveis el 15 d’octubre i fins al moment s’han atès 6.221 visites dels diferents serveis de l’entitat (Servei d’Ocupació, Àrea d’emprenedors i empreses, Oficina d’habitatge, Serveis especialitzats,...), com d’alumnes participants als cursos que s’han realitzat, així com usuaris de projectes educatius i juvenils adreçats a a població de 0 a 16 anys. Les dues àrees que han comptat amb més visites han estat l’àrea de formació i el servei d’ocupació del Moianès.
Per altra banda hi ha hagut un total de 7.431 visitants de turisme comptabilitzant els que s’han adreçat a l’Oficina de Turisme del Moianès (oberta a l’Agost del 2015) i als altres punts d’informació turística.

I la pàgina web del Consorci del Moianès ha tingut un total de 41.339 visites, més d’un 11% més respecte l’any passat, una dada molt positiva si tenim en compte que el Consorci durant l’any 2015 ha estat tancat més de 9 mesos.

A nivell desagregat per serveis i àrees destaquem les següents dades:

Àrea de formació:
• Des d’octubre fins a finals d’any s’han realitzat un total de 77 accions formatives que compten amb un total de 1.168 alumnes inscrits. Encara hi ha cursos pendents de finalitzar.
• Cal destacar els cursos amb obtenció de títols oficials que han estat 6 cursos, amb un total de 131 alumnes inscrits.

Servei d’Ocupació del Moianès

• S’han atès un total de 879 persones entre entrevistes ocupacionals i visites de seguiment.
• I s’han gestionat un total de 171 ofertes de feina. D’aquestes 171 ofertes 56 s’han cobert amb candidats del servei. La majoria de les ofertes provenen del sector serveis personals i a la comunitat, el sector comercial i serveis, i el sector de la indústria alimentària.
Projecte Joves per l’ocupació: projecte adreçat a joves entre 16 i 24 anys que ha consistit amb un curs de 300 hores de durada sobre hosteleria, atenció al públic i elaboració de productes d’alimentació, amb 15 joves participants. Aquest projecte també contemplava pràctiques en empreses o contractes de treball. En total 7 joves arrel del projecte han aconseguit contractes de treball i 2 més han pogut realitzar pràctiques en empreses del Moianès.
Tallers i activitats als centres educatius: Els alumnes de 4rt ESO i de 1r i 2n de Batxillerat (71 alumnes) de l’Institut Moianès van participar els tallers de motivació i orientació laboral organitzats des del Servei d’Ocuapció del Moianès
• S’han reobert els serveis especialitzats (servei de capacitació i de competències, el servei d’orientació jurídica i el servei d’informació i assessorament a la població immigrada), on s’han atès un total de 80 visites.

OLH – Oficina local d’habitatge del Moianès
• S’han atorgat subvencions a un total de 97 expedients d’ajudes de lloguer que corresponen a un import total de 133.408,58 €
• S’han tramitat un total de 109 cèdules d’habitabilitat.

Àrea d’emprenedors i empreses
• S’han assessorat un total de 43 projectes empresarials dels quals 7 han acabat creant nova empresa en el territori, que han comportat la creació de 14 nous llocs de treball.
• Per altra banda s’han atès 37 empreses ja creades i/o consolidades que s’han assessorant en relació a temes com normativa, temes laborals, ajuts i subvencions per ampliacions o diversificació de negoci...
• S’han tramitat 3 subvencions dels incentius comerç en la línia 7 Per a la Transmissió d’empreses de comerç, serveis, artesania i moda en funcionament.
• En relació al projecte reempresa des de 1 de gener s’han iniciat 10 Projectes Reemprenedors, 7 Projectes Cedents i 4 Casos d’èxit.
• S’ha executat el projecte tèxtil “Revaloralització dels oficis tèxtils on han participat 9 alumnes a la formació dual i tres empreses tèxtils del Moianès.
Tallers i activitats als centres educatius: Els alumnes de 5è de primària de l’Escola Ramona Calvet de Castellterçol (15 alumnes) i els alumnes de 5è i 6è de primària de l’Escola Sesmon d’Oló (19 alumnes) participen en el Projecte Cultura emprenedora a l’Escola 2015-2016.

Àrea de dinamització turística i comercial:

• Des del mes d’octubre i fins a finals d’any s’ha participat a un total de 8 fires, 7 de locals i una d’externa (la fira Orígens a Olot, on es va fer una presentació i tast de productes del Moianès amb la participació de 7 empreses de la comarca).
11 empreses turístiques han rebut el distintiu de Qualitat Turística Sicted. Des del Consorci del Moianès se’ls hi ha fet assessorament especialitzat i suport per obtenir l’acreditació.
• S’han fet accions de dinamització comercial a Castellterçol i Santa Maria d’Oló i sortides de benchamrking a la Selva i a Olot adreçades al sector comerç.
• Networking empresarial en el marc del projecte Xarxa Productes de la terra que es va celebrar al mes de novembre a la fundació alícia amb 3 empreses del Moianès participants.
• S’ha creat la nova web específica de turisme, comerç, productes de la terra i Ecomuseu del Moianès: www.moianesmes.cat
• A l’octubre 8 touroperadors japonesos van visitar el Moianès amb l’objectiu de promocionar-lo a l’exterior. Al Moianès van visitar la casa de cultura de L’Estany, el Monestir, i les Poues de la Ginebreda. En aquest darrer espai se’ls va oferir una degustació de productes del Moianès amb la participació de 9 empreses de la comarca, i els vam explicatr la importància de la producció agroalimentària de la comarca.

Àrea de dinamització comunitària

• Ludoteca del Moianès: al novembre es va iniciar el servei de la Ludoteca Edu.moianes a 7 pobles del Moianès. Actualment hi ha un total de 76 alumnes.
• Tallers i activitats als centres educatius: S’han realitzat Els tallers com funcionen els estereotips i els prejudicis amb els alumnes de 2n ESO de l’Institut Moianès – 73 alumnes
• A Collsuspina es va organitzar un cicle de 2 xerrades per a les famílies amb la Maria Jesús Comellas i el Joan Carles Folia amb 33 participants.
• El passat dissabte 12 de desembre es van celebrar el 7è dia de la Dona del Moianès a Sant Quirze Safaja amb 40 participants als tallers que es van organitzar.DADES DE CONTAC TE
Per més informació:
Consorci del Moianès
93.830.14.18
www.consorcidelmoianes.cat
consorci@consorcidelmoianes.cat