Imatge del Moianès

Notícies

Nova convocàtoria de subvencions per garantir la solvència de les empreses i autònoms

Data/es:
Fins divendres 19 de novembre

Us informem que s’ha convocat una nova línia de subvencions per garantir la solvència de les empreses i autònoms. De fet és la 3ªordre d’inscripció prèvia dels Ajuts a la solvència empresarial:

 

1.- Les empreses i autònoms que compleixin els requisits s’han d’inscriure prèviament en una llista. Termini d’inscripció: divendres dia 19/11/2021, a les 14h

 

2.- Les empreses i autònoms que ja van demanar aquestes ajudes en les convocatòries anteriors, també poden sol·licitar aquesta (sempre que no hagin cobrat més de 3000 euros si tributen per mòduls, o, 200.000 si tributen per estimació directa). 

 

3.- Beneficiaris:

     a) els autònoms que tributin per “mòduls” o estimació objectiva, i que tinguin deutes.

     b) les empreses o autònoms que tributin per estimació directa:

·         Que el seu volum d’operacions anual del 2020, hagi disminuït més d’un 30% respecte al 2019 (es calcula comprovant l’IVA).

·         Que tinguin deutes superiors a 4.000 euros.

 

4.- Costos subvencionables: ajuts per liquidar i realitzar pagaments de deutes generats entre l’1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021, i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

                   (sempre no que s’hagin imputat en les anteriors convocatòries):

·         Deutes a proveïdors i altres creditors,

·         Deutes financers o als bancs,

·         Costos fixes – encara que ja estiguin pagats- com: lloguers, subministraments d’energia elèctrica, gas o altres, assegurances, telefonia i internet, sous i salaris pagats

·         Pèrdues comptables.

 

Més informació dels ajuts aquí 

Podeu fer el tràmit d’inscripció prèvia aquí