Imatge del Moianès

Notícies

Acta del tribunal qualificador del procés selectiu d'un/a auxiliar administratiu/va - informador turístic/a del Consorci del Moianès

Data/es:
8 octubre 2020
Acta del tribunal qualificador de la convocatòria, per màxima urgència, per a la selecció d'un/a auxiliar administratiu/va - informador/a turístic/a amb caràcter temporal i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter termporal i /o vacants del Consorci del Moianès


Pots consultar l'acta en aquest enllaç:
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=266673&idens=9811800000