Imatge del Moianès

Notícies

Ajuts destinats a fomentar l’emprenedoria femenina i la creació d’empreses per part de dones.

Data/es:
Novembre 2020

Programa “Ayuda emprendimiento Femenino 2020”

 

 Benvolgudes,

 

Des d’avui i fins el 18 de desembre de 2020, es podran sol·licitar aquests ajuts destinats a fomentar l’emprenedoria femenina i la creació d’empreses per part de dones.

 

Els ajuts s’articulen en dues línies diferents:

 

a)    Línia 1: nova activitat empresarial amb alta en RETA i IAE per part de dones en situació d’atur – Ajut de 600,00€ per sol·licitud.

 

Línea 1. El objeto de esta línea es la concesión de ayudas a mujeres que hayan iniciado un proyecto empresarial por cuenta propia, y que se hayan inscrito en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en un Colegio Profesional o mutualidad en cualquier provincia de España, a partir del 1 de octubre de 2019.

 

Més informació i requisits:

https://sede.camara.es/sede/tramites/TR0000003150

 

 

b)    Línia 2: Despeses directes per a la posada en marxa de nova activitat empresarial – Ajut fins a 2.000,00€ per sol·licitud.

 

Línea 2: Gastos directos para la puesta en marcha de la nueva actividad empresarial.

El objeto de esta línea es la concesión de ayudas para financiar los costes de escrituración, registro y constitución de empresas constituidas por mujeres en los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud.

 

Més informació i requisits:

https://sede.camara.es/sede/tramites/TR0000002978

 

 

Aquesta convocatòria compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE).

 

Període de presentació de sol·licituds: entre el 19/11/2020 a partir de les 12h i el 18/12/2020, fins les 23:59h.