Imatge del Moianès

Notícies

Aprovació projecte tècnic per a la construcció i subministrament d'un escorxador modular de baixa intensitat.

Data/es:
24/11/2020
La Junta General del Consorci per la promoció dels Municipis del Moianès, en sessió celebrada en data 19 de novembre de 2020, ha aprovat inicialment i per tramitació d'urgència el projecte tècnic per a al construcció i subministrament d'un escorxador modular de baixa intensitat.

Trobareu tota la informació a l'e-tauler, en aquest enllaç