Imatge del Moianès

Notícies

Bases especifiques que han de regir les proves selectives per a la selecció, per màxima urgència, del Consorci per la Promoció dels municipis del Moianès, per a la creació de diferents borses de personal docent

Data/es:
05/05/2023

L'objecte de les presents bases és la creació de diferents borses de treball de docents per a poder atendre les necessitats de contractacions i/o nomenaments temporals del Consorci del Moianès per impartir les accions formatives en el marc dels programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per les especialitats Formació ocupacional Operacions Auxiliars de serveis administratius i generals (codi ADGG0408) i Formació Ocupaciona d'activitats de gestió administrativa (Codi ADGD0308), així com per altres programes o accions formatives que organitzi l'entitat. 

Es convoca per la constitució d'una borsa per quatre especialitats formatives: 

- Borsa Especialitat 1: Comptabilitat, recursos humans i gestió administrativa

- Borsa Especialitat 2: Comunicació, atenció al públic i màrqueting

- Borsa Especialitat 3: Ofimàtica i gestió d'arxius

- Borsa Especialitat 4: Formació complemantària en PRL, inserció laboral i igualtat 

Més informació en aquest enllaç.

Enllaç a la instància del Consorci del Moianès per presentar les sol·licituds : https://www.seu-e.cat/ca/web/consorcidelmoianes/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14388180?p_auth=vhyfFBd4

_
_____________________________

En aquest enllaç trobareu la llista provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés selectiu per proveir diferents borses de personal docent.

______________________________

En aquest enllaç trobareu la llista definitiva d'aspirants admesos/es i exclosos/es al procés selectiu per proveir diferents borses de personal docent. 

______________________________

En aquest enllaç trobareu l'Acta 1 del procés selectiu: Provisió per a la creació  de diferents borses de personal docent.

______________________________

En aquest enllaç trobareu l'anunci amb la resolució de la constitució de cadascuna de les borses: 

  • Comptabilitat, recursos humans i gestió administrativa 
  • Comunicació, atenció al públic i màrqueting 
  • Ofimatica i Gestió d'arxius. 

Destaquem