Imatge del Moianès

Notícies

Bases pels ajuts a la contractació. Projecte Ocupació a la Indústria Local - Alimentària Moianès

Data/es:
Termini de presentació de sol·licituds: fins a esgotar la dotació pressupostària i com a màxim el dia 18 de juny 2020
L'objecte de la present convocatòria és la regulació de l'atorgament de subvencions per la contractació de treballadors que formin part del Programa OIL - Ocupació en la Indústria Local - Alimentària Moianès. 

Poden sol·licitar la subvenció les empreses del sector alimentari, que en el cens d'activitats econòmiques (CCAE) els seus dos primers dígits comencin per 10, o que estigui dins la cadena de valor del sector alimentari del Moianès. 

L'import de la subvenció pot arribar al 50% del cost empresa, amb un topall mensual de 600,30€ per cada treballador contractat. 

Els contractes subvencionables han d'estar dins els terminis compresos entre el dia 1 d'agost del 2019 fins com a màxim el dia 30 de juny de 2020, han de ser de 3 mesos com a mínim i 9 mesos com a màxim. 


Per a més informació feu click aquí.

Aquí hi trobareu la sol·licitud per obbtenir l'ajut i el document de transferència bancària.