Imatge del Moianès

Notícies

Convocatòria pública, per màxima urgència, per a la selecció d’un/a auxiliar administratiu/va – informador/a turístic/a amb caràcter temporal i la creació d’una borsa d’aspirants per cobrir necessitats

Data/es:
Setembre 2020
Es fa públic que mitjançant acord de la Comissió Executiva de data 3 d’agost del 2020, s’han aprovat les Bases específiques que han de regir la convocatòria, per màxima urgència, per a la selecció d’un auxiliar administratiu - informador turístic amb caràcter temporal i la creació d’una borsa d’aspirants per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants del Consorci del Moianès.

Tota la informació aquí - E-Tauler

Per fer la sol·licitud heu d'omplir la instància genèrica del Consorci del Moianès

Termini de presentació de les sol·licituds: fins dimarts 15 de setembre de 2020.