Imatge del Moianès

Notícies

Noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

Data/es:
16 doctubre de 2020
Adjuntem la REOLUCIÓ SLT/2546/2020 de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, així com una nota resum d'aquesta resolució i infografia relacionada.

També hi adjuntem també la RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre.

Tota la informació clickant aquí