Imatge del Moianès

Notícies

Procés de selecció per a la contractació d’un/a tècnic/a de cultura i patrimoni i la creació d’una borsa de treball

Data/es:
Dimecres 4 de març
El procés de selecció per la contractació per part de l’Ajuntament de Monistrol de Calders d’un/a tècnic/a de cultura i patrimoni, Grup: A2, mitjançant contracte laboral temporal amb una durada de VINT-I-QUATRE MESOS i la constitució́ d’una borsa de treball per cobrir les necessitats temporals que puguin produir-se. La jornada laboral serà de 10’00 hores setmanals.

El termini per a presentar la instància a l’Ajuntament per prendre part en aquesta selecció finalitza el dia 20 de MARÇ de 2020 a les 13’00 hores.

Per a més informació, feu clic aquí.

Feu clic aquí per consultar les bases reguladores del procés de selecció.

Destaquem