Imatge del Moianès

Notícies

Termini d'aportació de documentació per a la selecció, per a màxima urgència, per a la creació d'una borsa de treball de personal docent per part del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès per contractacions temporals que puguin sorgi

Data/es:
Dimarts 31 de desembre
Per Decret de Presidència del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès núm. 88/2019, de 4 de desembre, es van aprovar les BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LES PROVES SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ, PER MÀXIMA URGÈNCIA,PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT PER PART DEL CONSORCI PER LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS PER CONTRACTACIONS TEMPORALS QUE PUGUIN SORGIR.

L’Anunci de les esmentades bases va ser publicat al BOPB en data 12 de desembre de 2019.

Per consultar el document, feu clic aquí.