Imatge del Moianès

Notícies

CURS GESTOR DE MAGATZEM

Data/es:
de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda de gener a juny de 2018

Estàs a l'atur i necessites formar-te en una titulació oficial per augmentar les teves possibilitats de trobar feina!

Al Moianès tenim formació ocupacional amb la que podràs aconseguir un certificat de professionalitat.

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS (COML0309) – Certificat de professionalitat de nivell 3 (390 hores)

TEMARI
MF1014_3: Organització de magatzems (140 hores)
•UF0926: Disseny i organització del magatzem (80 hores)
•UF0927: Gestió de l'equip de treball del magatzem (30 hores)
•UF0928: (Transversal) Seguretat i prevenció de riscos al magatzem (30 hores)
MF1015_2: Gestió de les operacions d'emmagatzematge (110 hores)
•UF0929: Gestió de comandes i d'estoc (80 hores)
•UF0928: (Transversal) Seguretat i prevenció de riscos al magatzem (30 hores)
MF1005_3: (Transversal) Optimització de la cadena logística (90 hores)
MP0193: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'organització i gestió de magatzems (80 hores)

Llocs de treball que es poden ocupar un cop finalitzat el curs i obtingut el títol
3522.1032 Tècnic/a en gestió d'estocs i magatzem
4121.1056 Empleat/ada administratiu/iva dels serveis 'emmagatzematge i recepció
4121.1023 Magatzemer/a d'empreses de transports
Cap de magatzem
Tècnic/a en logística de magatzems
Gestor/a de magatzem
Responsable de recepció de mercaderies
Responsable d'expedició de mercaderies

Requisits de l’alumnat
- Disposar del títol de batxillerat o equivalent*
- Estar inscrits a l’atur com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO). En el cas de persones que estiguin treballant i els hi interessi fer el curs s’hauran d’inscriure a l’atur i podran realitzar-lo sempre i quan hi hagi places disponibles (un % d’alumnes està reservat per aquest col•lectiu)
- Realitzar la pre-inscripció, portar la documentació requerida, realitzar un procés de selecció (entrevista i prova escrita/pràctica)

* COU, Prova d’accés a cicles formatius de grau superior i tenir la ESO aprovada, Prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys i tenir la ESO aprovada o 15 crèdits universitaris superats

Informa-te'n!