Imatge del Moianès

Notícies

CURS GESTOR DE MAGATZEM

Data/es:
de dilluns a divendres de 4 a 8 de la tarda de gener a juny de 2018

Estàs a l'atur i necessites formar-te en una titulació oficial per augmentar les teves possibilitats de trobar feina!

Al Moianès tenim formació ocupacional amb la que podràs aconseguir un certificat de professionalitat.

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS (COML0309) – Certificat de professionalitat de nivell 3 (390 hores)

TEMARI
MF1014_3: Organització de magatzems (110 hores)
•UF0926: Disseny i organització del magatzem (80 hores)
•UF0927: Gestió de l'equip de treball del magatzem (30 hores)
MF1015_2: Gestió de les operacions d'emmagatzematge (110 hores)
•UF0929: Gestió de comandes i d'estoc (80 hores)
•UF0928: (Transversal) Seguretat i prevenció de riscos al magatzem (30 hores)
MF1005_3: (Transversal) Optimització de la cadena logística (90 hores)
MP0193: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'organització i gestió de magatzems (80 hores)

Llocs de treball que es poden ocupar un cop finalitzat el curs i obtingut el títol
Tècnic/a en gestió d'estocs i magatzem, Empleat/ada administratiu/iva dels serveis d'emmagatzematge i recepció, Magatzemer/a d'empreses de transports, Cap de magatzem, Tècnic/a en logística de magatzems, Gestor/a de magatzem, Responsable de recepció de mercaderies, Responsable d'expedició de mercaderies

Requisits de l’alumnat
- Estar inscrits a l’atur com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO).

- Realitzar una prova de nivell

Informa-te'n!