Imatge del Moianès

Notícies

Des de l'Oficina Local d'Habitatge del Moianès l'any 2016 s'han atorgat 155.006,28 € per ajudes per al pagament de lloguer

Data/es:
28/02/2017
L'any 2016 s'han sol·licitat un total de 111 ajudes per al pagament del lloguer de les quals s'han atorgat un total de 97 expedients, per un import total de 150.206,28 €

També, des de l'Oficina Local d'Habitatge del Moianès s'han sol·lcitat 4 expedients de prestacions urgents de lloguer, dels quals se n'han atorgat 2 amb un import total de 4.800 €

En total doncs l'import total atorgat per als expedients del 2016 pr al pagament de lloguer ha estat de 155.006,28 €

Per aquest any 2017, a data 28 de febrer, que finalitzava la convocatòria per obtenir una pròrroga o mantenir la prestació per al pagament del lloguer en els col·lectius específcs, s'han sol·licitat i tramitat 22 expedients. 

La convocatòria per noves ajudes de lloguer encara no ha sortit, us informarem de seguida que es faci pública.