Imatge del Moianès

Notícies

El Consorci i el Consell Comarcal aposten pels programes de foment a l'ocupació

Data/es:
Maig 2019
EL CONSORCI I EL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS APOSTEN PELS PROGRAMES DE FOMENT A L’OCUPACIÓ

El Consorci i el Consell Comarcal del Moianès, amb l’objectiu de promoure l’ocupació i oferir orientació i acompanyament a la inserció laboral i suport ocupacional a la comarca, han sol•licitat diferents programes de Foment a l’Ocupació al Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona.

Fem aquí un resum del contractes de foment a l’ocupació realitzats pel Consell Comarcal i el Consorci del Moianès des del gener del 2016 fins a l’actualitat (3 anys).

Hi trobem 9 programes diferents, dels quals en detallem el total de persones contractades i l’import de les subvencions destinats a la contractació de persones aturades:

 

 

Programes

Total persones contractades

 

Total subvencions

Programa Treball i Formació (4 convocatòries 2016-2019)

32

340.927,40

Programa Joves en pràctiques (3 convocatòries 2016-2017-2018)

6

64.990,91

Programa AODL’s – Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local ( 4 convocatòries 2016-2017-2018-2019)

7

382.921,56

Programa Enfeina’t (2 convocatòries 2018-2019)

5

68.480,23

Programa Xarxa Impulsors Garantia Juvenil (2 convocatòries 2016-2017)

1

50.729,77

Programa referent ocupació garantia juvenil (1 convocatòria 2019)

1

32.000,00

Programa 30 plus, Joves en Pràctiques, Ubica t (3 convocatòries 2016-2017-2019)

3

31.701,67

Programes propis entitat

7

46.613,65

Enfeina’t  - contractes pendents de formalitzar any 2019 – en curs

6

82.690,00

TOTAL

68

1.101.055,19 €

 


En quant a la inserció laboral dels participants la relació és la següent:

 

 

INSERCIÓ

PARTICIPANTS

Persones que han trobar feina un cop finalitzat el programa

26

38,24 %

Persones que estan fent el projecte actualment i encara no l’han acabat

19

27,94 %

Persones en altres situacions: atur, baixa, jubilació

17

25,00 %

Persones pendents de contractar

6

8,82 %

RESUM TOTAL                                                                                 68     100,00%
Aquests resultats és consideren positius per part de les dues entitats i dels ajuntaments de la comarca, mentre que el nivell de satisfacció dels participants en aquests programes és elevat, així com el seu grau d’implicació i motivació.

Des del Consorci i el Consell comarcal continuem treballant per a la inserció laboral al Moianès i per la millora de la qualitat de vida dels seus habitants.


Per més informació i /o consultes:
Consorci del Moianès / Consell Comarcal del Moianès
consorci@consorcidelmoianes.cat
T.93 830 14 18

www.consorcidelmoianes.cat
www.ccmoianes.cat
T.93 820 80 00

Destaquem