Imatge del Moianès

Notícies

El programa 30 Plus 2017 es tanca amb tretze contractes subscrits

Data/es:
setembre 2018
El programa 30 Plus per a fomentar la contractació de persones de 30 anys o més, s'ha tancat aquest any amb tretze contracte subscrits. 

El projecte ofereix un ajut econòmic a les empreses que contractin persones beneficiàries d'aquest, consistent en un salari mínim interprofessional proporcional a les hores treballades durant sis o nou mesos. 

Les persones participants, a més, trealitzen una formació adaptada al lloc de treball per tal de tenir més eines i més recursos per a desenvolupar-se millor en l'entorn laboral. 

En la convocatòria anterior es van subscriure set contractes i enguany han estat tretze, pràcticament el doble. 

El consorci del Moianès sol·lciitarà de nou el rpojecte per la convocatòria del proper any i així conrinuar oferint aquest tipus d'ajudes.