Imatge del Moianès

Receptari

Ets un bon cuiner o cuinera? T'agrada cuinar i menjar bé? Envia'ns la teva recepta amb productes del Moianès i la publicarem a la web.
A veure si entre tots aconseguim fer un receptari amb gust de Moianès !!Envia'ns la teva recepta

Dades de contacte

La teva recepta

El Consorci del Moianès, l’informa que totes les dades rebudes mitjançant formularis electrònics i/o correu electrònic seran tractades amb confidencialitat estricta d'acord amb la política de privacitat i de seguretat de l'empresa, així com la Llei de protecció de Dades.

Informació bàsica sobre Protecció de dades

Responsable: Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès
Delegat de Protecció de Dades: cmoianes@diba.cat
Finalitat: Gestió dels serveis que ofereix el Consorci del Moianès.
Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679 – Art.8 LOPD)
Drets dels titulars: D’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se al Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès, al carrer Joies 11-13, 08180 Moià.
Més informació sobre protecció de dades a: http://www.consorcidelmoianes.cat/ca/consorci/el-consorci-proteccio-de-dades

Consulteu: Llei de privacitat i protecció de dades

Destaquem