Imatge del Moianès

Llocs d'interès

Ermita romànica de Santa Cecília

Població:
Granera
Època:
XI
Estil:
romànic
La Capella de Santa Cecília és documentada des del 1065. Es va erigir en un alou que pertanyia, des del 971, al monestir de Santa Cecília de Montserrat, cosa que en deu justificar el nom.

Es troba a l'indret on s'acaba la carretera asfaltada, a l'entrada dels nuclis que formen la població i , al seu costat, al 1892, es va erigir el cementiri parroquial.
 
Aquesta capella es va ensorrar l’any 1924 . En subsistí només la capçalera amb l’àbsis i una part del mur de tramuntana. Estigué en ruïnes i abandonada des del 1940, fins que l’any 1975 va ser restaurada per la Diputació de Barcelona i  es retornà al culte el 1976.
 
Es tracta d’un edifici del segle XI, construït en estil llombard. És de planta rectangular, volta de canó, coberta a doble vessant i amb absis semicircular. L’exterior de l’absis presenta cinc bandes, amb arcuacions llombardes separades per sis lesenes, ràfec i sòcol. Cada banda té dues arcuacions, amb mènsula. La finestra absidal està centrada i és de doble esqueixada.
La portalada primitiva no s’ha conservat. Segurament devia trobar-se a la façana de migjorn.
Actualment l’entrada es fa per la façana de ponent, on hi ha una portalada amb arcada adovellada i un ull de bou emmarcats per una arcada, coronada per un campanar de cadireta. Tots aquests elements corresponen a la restauració de 1975.
A l’interior de l’àbsis es conserven les restes d’unes pintures murals que representen un pantocràtor dins d’una mandorla sostinguda per quatre àngels. No són de massa bona factura, el seu aspecte actual és el de mangre i ocre, ja que han perdut la policromia. Una característica a destacar és el predomini de l’ús de la línia.
Van ser publicades per primera vagada per Josep Gudiol i Conill el 1913. Posteriorment han estat objecte d’altres estudis i publicacions.
Pladevall (1991) les data, per temàtica i per estil, cap a final del segle XII.
El seu estat de conservació és molt dolent donat que durant molts anys han estat exposades a les inclemències del temps. De totes maneres la seva degradació ja era important en època dels primers estudis.


Destaquem