Imatge del Moianès

Llocs d'interès

Arquitectura popular - Les Llindes

Població:
Monistrol de Calders

Uns dels aspectes més destacats i originals del patrimoni monistrolenc són el conjunt de llindes amb gravats d'estris per definir els diferents oficis dels qui habitaven les cases.
El millor exponent d'aquest art són, sens dubte, les Llindes de Cal Marfà.

Llinda de Cal Marfà
A Cal Marfà hi ha cinc llindes amb inscripcions o gravats. Quatre son ubicades a la façana principal de la casa i una a l'interior.
La llinda interior és la més antiga amb una inscripció, en cursiva,que parla d'un Puig, i està datada al 1615. Es la inscripció més antiga del nucli urbà de Monistrol.
Les inscripcions de la façana fan referència a membres de la família Puigmarti, els ferrers propietaris del mas al segle XVIII.
Finalment hi ha la llinda principal, que es troba sobre la porta d'entrada a la casa. Els gravats, que es conserven nítidament, representen les següents eines relacionades amb un ferrer: una enclusa, un volant, una destral, un martell, unes tenalles, un veremall, una ferradura i un enformador de ferrar. Al centre hi ha una creu llatina.

Cal Marfà es troba al carrer Félix Estrada.

Llinda de Cal Navarro
La llinda de cal Navarro és mes senzilla que la de cal Marfà però igual d'expressiva.
En aquest cas hi han representades unes tisores obertes, al centre, que parteixen la xifra de la data: «AN 1673».
La conclusió sembla clara: aquesta casa havia estat la d'un sastre, i així ho refermava el seu antic nom.

Cal Navarro es troba al carrer del Sastre, número 11

Llinda de Ca l'Estudiant
La llinda de ca l'Estudiant segueix els mateixos principis que les anteriors. En aquest cas es tracta de l'utillatge d'un mestre de cases. Els dibuixos, inscrits en un escut, corresponen a un martell, un compàs i un angle. La data de la inscripció es el 1683.

Ca l'Estudiant es troba al carrer Nou, número 15.

Llindes de Cal Llirac
A Cal Llirac hi trobem dues llindes. Una al balcó del primer pis i l'altra a la porta principal. El gravat representa un dibuix díficil d'interpretar, podria correspondre's a una bota de cama alta, cosa que identificaria la casa d'un cuireter, hipotèticament.

Cal Llirac es al carrer del Sastre, número 20