Imatge del Moianès

Accessibilitat

El web del Consorci del Moianès s’ha desenvolupat amb l'ànim de facilitar l'accés universal, independentment de les limitacions tècniques, físiques, sensorials o intel·lectuals de les persones que la consulten i del context d'ús en què ho fan.

Per això, el web segueix les recomanacions del Consorci World Wide Web - W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat al contingut de la web WCAG 1.0., complint el nivell de conformitat “Doble A” (AA), tal i com les legislacions europea i espanyola (llei 34/2002) exigeixen a les administracions públiques. Sempre que sigui possible, també s'intentarà complir els punts de verificació de prioritat 3.

Acrobat Reader
El web conté descarregues d’arxius en format PDF. Per obrir aquests documents és necessari tenir instal·lat Acrobat Reader. Descarregueu aquí