Imatge del Moianès

Àrea Econòmica

        0. Pressupostos i plantiles. 

          Consulta aquí els pressupostos i planitlles i les liquidacions de pressupost.


          1. Execució trimestral del pressupost: 
  • Execució pressupost 2020 Consell Comarcal i Consorci del Moianès - primer trimestre
  • Execució pressupost 2020 Consell Coamrcal i Consorci del Moianès - segon trimestre
  • Execució pressupost 2020 Consell Comarcal i Consorci del Moianès - tercer trimestre
  • Execució pressupost 2020 Consell Comarcal i Consorci del Moianès - quart trimestre (pendent de liquidació)


2. Relació de contractes menors: 


3. Relació de factures: 
  • Relació de factures de proveïdors rebudes pel Consorci del Moianès - 1r timestre
  • Relació de factures de proveïdors rebudes pel Consorci del Moianès - 2n trimestre
  • Relació de factures de proveïdors rebudes pel Consorci del Moianès - 3 trimestre 2020
  • Relació de factures de proveïdors rebudes pel Cosnorci del Moianès - 4t trimestre 2020

          4. Període mig de pagament i morositat
  • Aquesta informació s'adjunta amb les dades del Consell Comarcal i la podeu trobar en el aquest enllaç

          5. Modificacions pressupostàries
  •  Per l'any 2021 no hi ha hagut fins al moment cap modificació pressupostària

Destaquem