Imatge del Moianès

Què fem?

L'objectiu principal del Consorci és la promoció econòmica dels municipis del Moianès planificant i executant accions destinades a dinamitzar econòmicament el territori.

Consulta la guia de serveis del Consorci aquí

ÀREES DE TREBALL I OBJECTIUS

El Consorci per la promoció dels municipis del Moianès està estructurat en deu grans Àrees que ofereixen diferents serveis per tal de definir un Pla d'Acció Integral i integrat per les diferents àrees i pels recursos i agents del territori, amb els següents objectius:

1. SOM - SERVEI D'OCUPACIÓ DEL MOIANÈS, amb l'objectiu de promocionar l'ocupació i la intermediació del mercat de treball.

2. ÀREA D'EMPRENEDORS I EMPRESES, amb dos objectius bàsics:
- Fomentar l'autoocupació, la cultura emprenedora i les iniciatives de desenvolupament local.
- Facilitar la informació i l'assessorament necessaris a les empreses existents per tal que es consolidin i així millorar la competitivitat del teixit empresarial.

3. FORMACIÓ I EDUCACIÓ, amb l'objectiu de millorar la qualificació dels recursos humans del Moianès i facilitar així la seva integració en el mercat de treball.

4. ÀREA DE DINAMITZACIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL, a fi de difondre el Moianès com una zona atractiva per visitar i residir.

5. ÀREA ECOMUSEU DEL MOIANÈS, és un projecte territorial i transversal que té com a objectiu bàsic revaloritzar el patrimoni preindustrial existents al Moianès i convertir-lo en un producte turístic cultural, mediambiental, social i econòmic per tal de generar activitat econòmica i nous llocs de treball en els deu municipis del Moianès.

6. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL, amb l'objectiu de diagnosticar les necessitats del territori, analitzant la potencialitat dels diferents sectors econòmics.

7. OFICINA LOCAL D'HABITATGE DEL MOIANÈS, amb l'objectiu d'oferir els serveis d'informació i tramitació d'ajudes i tràmits relacionats amb l'habitatge així com posar en marxa la Borsa de Lloguer Social de l'Habitatge.

8. ÀREA DE DIVERSITAT I CIUTADANIA, amb l'objectiu de fomentar la convivència i la cohesió social en el territori entre la població autòctona i la població nouvinguda.

9. ÀREA DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA, amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana en l'acció municipal, donar suport al teixit associatiu del territori i facilitar eines i intruments a determinats col·lectius per millorar la seva qualitat de vida i el seu Benestar.

10. ÀREA DE SUPORT MUNICIPAL, amb l'objectiu de facilitar suport tècnic als Ajuntaments del Moianès en els diferents àmbits.

A més, compta també amb 4 àrees que són de caire més global i que afecten de forma general a tota l'organització:
 

  • Àrea de qualitat i LOPD
  • Àrea de comunicació
  • Àrea econòmica i secretaria
  • Atenció al ciutadà i Suport administratiu

Cada àrea té els seus propis serveis i els seus propis objectius però totes elles tenen l'objectiu comú de crear un marc òptim necessari pel desenvolupament sostingut del Moianès.

A més, el Consorci disposa d'unes OFICINES DESCENTRALITZADES, on s'hi troben tots els serveis de l'entitat amb l'objectiu de descentralitzar per apropar i facilitar l'accés de tots els serveis als ciutadans del Moianès.

A part, al Moianès també hi han els PUNTS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA.

Destaquem