Imatge del Moianès

Punt TIC

El Punt TIC és un espai orientat al desenvolupament de processos integrals d'alfabetització digital i d'accés a les noves tecnologies, dotat d'equipament informàtic i ajuda personalitzada.

És el lloc on les persones participants realitzen accions per a la seva capacitació tecnològica, desenvolupant així les habilitats, destreses i coneixements útils per incorporar-se a la societat de la informació i superar la fractura digital.

Els Punt TIC són telecentres, és a dir, espais habilitats per acollir ordinadors, perifèrics i programari, que amb el suport d'una o diverses persones, faciliten a la ciutadania l'accés a la societat de la informació.

Qui pot anar?

Un Punt TIC és un local d'accés públic obert a tothom, a qualsevol ciutadà, empresa, col·lectiu, professional, administració local que manifesti la seva voluntat i/o necessitat d'accedir als recursos que la Xarxa Punt TIC els ofereix, amb caràcter general, i, de forma prioritària, aquells col·lectius socials o empresarials amb més dificultats d'accés a la societat de la informació.

Què puc fer al Punt TIC?

- Cursos o acompanyaments relacionats amb la recerca de feina: Creació i actualització del Currículum, Cerca de feina per Internet, etc.

- Cursos i provés per obtenir l’ACTIC (Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació).

- Cursos per emprenedors i empreses.

- Espai de suport a tràmits electrònics.

- Espai de recerca de feina.
 
- Espai per fer treballs per l’escola, per l'institut, etc. 

- Cessió de l'espai per activitats a associacions.

- Accés lliure per utilitzar l'ordinador en els horaris disponibles.

Destaquem