Imatge del Moianès

Oficina local d'habitatge

Amb l’objectiu d’oferir els serveis d’ informació i tramitació d’ ajudes i tràmits relacionats amb l’Habitatge així com posar en marxa la Borsa de Lloguer Social de l’ Habitatge.

SERVEIS


- Informació i tramitació sobre diferents línies d’ajuts previstes al Pla per al dret de l’habitatge vigent.
1. Ajudes al lloguer
2. Renda bàsica d’emancipació.
3. Ajudes per la rehabilitació d’habitatge.

- Borsa d’habitatge de lloguer social.
- Tràmit de cèdules d’habitabilitat
- Registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial.


PROJECTES


- Actualització de les dades del parc d’habitatges del Moianès.


Aquí trobaràs un document amb tots els serveis que ofereix l'Oficina Local d'habitatge del Moianès, i també podràs conèixer els resultats obtinguts des del 2006 al 2014. 


Destaquem