Imatge del Moianès

Borsa de mediació del lloguer social

L'Ofina d'Habitatge del Moianès forma part de la Xarxa de Mediacio per al Lloguer Social gestionada i coordinada per a l'empresa pública ADIGSA, que posa en marxa un programa específc de mobilització d'habitatges lliures desocupats dins el territori de Caralunya.
Aquest programa consisteix a oferir als propietaris d'habitatges buits diversos ajuts per estimular-los a restaurar i posar-los en lloguer mitjançant la Borsa de mediació de la xarxa.

- Tens un habitatge però no t'atreveixes a llogar-lo? Si ets PROPIETARI.

- Busques pis per llogar i no saps com trobar-ne? Si ets LLOGATER.

Destaquem