Imatge del Moianès

Servei d'Ocupació del Moianès SOM

SOM
Servei d'Ocupació del Moianès
Espai SOM-hi! - Club de la feina


Per la recerca de feina...

... t'oferim
- Orientació i assessorament per la inserció laboral
- Creació i seguiment d'itineraris d'inserció professionalitzadors
- Borsa d'ofertes de treball
- Borsa de pràctiques laborals en empreses del territori
- Borses de treball especialitzades per sectors professionals.


... t'informem amb
- Tallers de tècniques de recerca de feina
- Aul@Activ@
- Cartellera informativa: ofertes de feina, premsa, formació, notícies d'interès,...
- Materials i eines de consulta
- Butlletí OBJECTIU TROBAR FEINA


Per la orientació laboral...


... t'oferim
- Punt d'Orientació Professional
- Orientació formativa
- Punt d'Informació i Orientació per la qualificació professional
- Serveis especialitzats en capacitació, motivació, creativitat i planificació econòmica familiar


Per la millora de competències...

... t'oferim
- Formació instrumental (GES, provés d'accés a cicles formatius, català, idiomes, informàtica,...)
- Formació professionalitzadora en diferents àmbits.
- Formació de reciclatge
- Formació de persones a l'atur

Destaquem