Imatge del Moianès

Radials de l'Ecomuseu

L'Ecomuseu del Moianès engloba els 10 municipis. L'objectiu d'aquest projecte és poder oferir, a partir dels deu radials o museus temàtics, més de 100 llocs visitables relacionats amb les activitats preindustrials pròpies i singulars del Moianès: poues de glaç, forns de calç, molins hidràulics, pedreres, bòbiles, tines, carboneres, camins, etc., així com el pas que aquestes activitats donen cap a la moderna industrialització. La difusió i revalorització d'aquest patrimoni és la part fonamental del projecte de l'ecomuseu del Moianès.

L'organització de rutes, exposicions, espais musealitzats, trobades, recerques, recuperació d'activitats i l'edició de guies i publicacions permeten mostrar valors sobre els que aquest projecte es fonamenta. Igualment, el treball de difusió permet, a més a més, donar a conèixer una nova oferta  turística-cultural per a augmentar i complementar els atractius d'un ambiciós projecte territorial d'una comarca singular amb característiques pròpies ben definides.

Destaquem