Imatge del Moianès

Radials per municipi

1 Radial de CaldersRadial de Calders

Què t'ofereix aquest radial?

L’explotació de la força de l’aigua (Calders)
L'aigua és, encara avui, un dels principals sistemes de producció energètica. A Catalunya, malgrat tenir rius petits i irregulars, els recursos s'han aprofitat al màxim. El pas de l'aprofitament pre-industrial (molins, adoberies...) al món més contemporani (producció d'electricitat, colònies industrials... ) el podem conèixer al radial de Calders.