Imatge del Moianès

Radials per municipi

4 Radial de CollsuspinaRadial de Collsuspina

Què t'ofereix aquest radial?

Els antics sistemes de transport i de comunicació (Collsuspina)
En qualsevol època totes les societats han tingut la necessitat de desplaçar-se i comunicar-se. A l'època preindustrial aquesta necessitat augmenta considerablement en establir-se relacions econòmiques i socials imprescindibles per al desenvolupament que s'estava produint. A Collsuspina s'explicarà com justament neix aquest poble, a peu del camí ral, com eren aquests camins, què van representar els hostals, quins eren els mitjans de comunicació, , quins eren els oficis de camí i més tard de carretera, etc.