Imatge del Moianès

Radials per municipi

6 Radial de L'EstanyRadial de L'Estany

Què t'ofereix aquest radial?

La força de l’aigua i de la terra (L’Estany)
A l'Estany, al peu del seu magnífic i singular monestir romànic hom podrà conèixer quins eren els lligams de l'home amb la terra mitjançant la intervenció de l'Església. El poder econòmic recau en el control i el domini que es té sobre els recursos i sobre els mitjans de producció. El singular estany que dóna nom al poble conserva notables vestigis arquitectònics que ens permeten descobrir i valorar quines eren aquestes condicions i, en definitiva, quina era la força dels elements naturals i qui hi tenia el control.