Imatge del Moianès

Radials per municipi

7 Radial de MoiàRadial de Moià

Què t'ofereix aquest radial?

Els molins hidràulics (Moià)
Els molins eren el nucli central de l'economia preindustrial. Tard o d'hora, tothom havia de passar-hi. Allà era on s'establien els principals tractes comercials i on hi havia la major relació i comunicació social, sense oblidar que és en els molins o perviuen les tradicions tècniques més antigues. A Moià podrem conèixer què eren i com funcionaven els molins hidràulics tradicionals de casa nostra, com treballava un moliner, quins productes elaborava, quins molins es poden veure i es conserven i, finalment, com es passa dels molins hidràulics a les modernes farineres industrials.