Imatge del Moianès

Radials per municipi

10 Radial de Santa Maria d'OlóRadial de Santa Maria d'Oló

Què t'ofereix aquest radial?

De la manufactura a la moderna indústria tèxtil (Santa Maria d’Oló)
Catalunya ha estat, de sempre, un país amb una notable activitat tèxtil. Antigament a les cases de pagès també es feien treballs complementaris a les manufactures tèxtils preindustrials, molt especialment els processos de conreu i filatura del lli i el cànem. Al radial de Santa Maia d'Oló s'explica quines eren aquestes activitats domèstiques del tèxtil, la seva producció i, molt especialment com es fa el pas a la moderna indústria tèxtil de cotó.