Imatge del Moianès

Notícies

Acta del tribunal qualificador de la convocatòria pública i urgent per la selecció i provisió d'un/a tècnic/a de grau mitjà de promoció econòmica com a AODL

Data/es:
Divendres 20 de desembre
En règim de personal laboral temporal del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès i creació de borsa de treball per cobrir temporalment possibles necessitats de caràcter temporal per execució de projectes de desenvolupament econòmic local.

Per consultar el document, feu clic aquí.

Destaquem