Imatge del Moianès

Notícies

Anunci delegació de competències de la Comissió Executiva a favor de Presidència

Data/es:
22/06/2023
ANUNCI

La Comissió Executiva del Consorci per la Promoció dels municipis del Moianès, en sessió extraordinària celebrada en data 23 de maig de 2023, va adoptar el següent acord relatiu a la delegació de competències de la Comissió Executiva a favor de Presidència: 

Trobareu l'anunci en aquest enllaç.

Destaquem