Imatge del Moianès

Notícies

Anunci delegació de competències de la Junta General a favor de Presidència i de la Comissió Executiva en funcions

Data/es:
22 de juny de 2023
ANUNCI 

La Junta General del Consorci per la Promoció dels Municipis del Moianès, en sessió extraordinària celebrada en data 25 de maig de 2023, va adoptar el següent acord relatiu a la delegació de funcions de la junta General a favor de Presidència i de la Comissió Executiva en funcions fins a la nova constitució del Consorci: 


Trobareu l'anunci en aquest enllaç.

Destaquem