Imatge del Moianès

Notícies

Bases generals i específiques reguladores dels processos selectius del personal fix corresponents a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal de l'any 2022 del Consorci del Moianès i la constitució de les borses de treball

Data/es:
27/12/2022
La Junta General del Consorci del Moianès, en sessió del dia 20 de desembre de 2022, va aprovar les bases generals i específiques reguladores dels processos selectius del personal laboral fix, mitjançant el sistema de concurs, corresponents a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal de l'any 2022 i la constitució de les borses de treball. 


Termini de presentació de sol·licituds: fins 31 de gener de 2023.


- Trobaràs les bases clicant en aquest 
enllaç

- Trobaràs l'anunci al DOGC clicant en aquest enllaç

____________________


En aquest enllaç trobaràs els següents annexos a complimentar: 
  • Annex I: Sol·licitud d'admissió a la convocatòria de selecció de personal i declaració responsable. 
  • Annex II: Llistat de mèrits.
Destaquem