Imatge del Moianès

Notícies

Convocatòria de personal: CPMM-OPE01-Exp2_2023

Data/es:
18/07/2023
Adjuntem a continuació l'anunci de la llista provisional d'admesos en el següent procès selectiu d'estabilització:

- CPMM-OPE01-Exp 2_2023 Anunci llista provisional admesos: procés selectiu per a la cobertura d’una plaça Tècnic/a promoció econòmica i provisió definitiva lloc treball Tècnic/a ocupació, formació i projectes de foment ocupació, règim laboral A2, corresponent a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal - tota la informació en aquest enllaç.

__________________________

Adjuntem a continuació la llista definitiva d'admesos en el següent procés selectiu d'estyabilització: 

- CPMM-OPE01-Exp 2_2023 Anunci llista definitiva admesos: procés selectiu per a la cobertura d’una plaça Tècnic/a promoció econòmica i provisió definitiva lloc treball Tècnic/a ocupació, formació i projectes de foment ocupació, règim laboral A2, corresponent a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal - tota la informació en aquest enllaç.

____________________________

Anunci aprovació convocatòria i designació del tribunal del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de tècnic/a de promoció econòmica i provisió definitiva lloc de treball de tècnic/a d'ocupació, formació i projectes de foment de l'ocupació. 

Tota la informació en aquest enllaç.

Destaquem