Imatge del Moianès

Notícies

Convocatòria de personal: CPMM-OPE06-Exp7_2023

Data/es:
27 de març de 2024
Convocatòria i designació del tribunal del procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de Direcció Tècnica i provisió definitiva lloc de treball homònim, règim laboral A1, corresponent a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal.

Tota la informació en aquest enllaç:
https://consorcidelmoianes.eadministracio.cat/board


___________________________________

Adjuntem a continuació l'anunci de la llista definitiva d'admesos en el següent procès selectiu d'estabilització:


- CPMM-OPE06-Exp 7_2023 Anunci llista definitiva admesos: procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de Direcció Tècnica i provisió definitiva lloc treball homònim, règim laboral A1, corresponent a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal - tota la informació en aquest enllaç.

___________________________________

Adjuntem a continuació l'anunci de la llista provisional d'admesos en el següent procès selectiu d'estabilització:

- CPMM-OPE06-Exp 7_2023 Anunci llista provisional admesos: procés selectiu per a la cobertura d’una plaça de Direcció Tècnica i provisió definitiva lloc treball homònim, règim laboral A1, corresponent a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal - tota la informació en aquest enllaç.

Destaquem