Imatge del Moianès

Notícies

Convocatòria de personal: CPMM-OPE07-Exp8_2023

Data/es:
15/04/2024

Acta nº 1 de l’òrgan selectiu del procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d’Administratiu/va (C1). La trobareu publicada al següent enllaç:

https://consorcidelmoianes.eadministracio.cat/board

_____________________________

Convocatòria i designació del tribunal del procés slesctiu per a la cobertura d'una plaça d'Administratiu/iva i provisió definitiva lloc treball homònim, règim laboral C1, corresponent a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal.

Tota la informació en aquest enllaç: https://consorcidelmoianes.eadministracio.cat/board

_______________________________

Adjuntem a continuació l'anunci de la llista definitiva d'admesos en el següent procès selectiu d'estabilització:


- CPMM-OPE07-Exp 8_2023 Anunci llista definitiva admesos: procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d'Administratiu/iva i provisió definitiva lloc treball homònim, règim laboral C1, corresponent a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal - tota la informació en aquest enllaç.

_______________________________


Adjuntem a continuació l'anunci de la llista provisional d'admesos en el següent procès selectiu d'estabilització:

- CPMM-OPE07-Exp 8_2023 Anunci llista provisional admesos: procés selectiu per a la cobertura d’una plaça d'Administratiu/iva i provisió definitiva lloc treball homònim, règim laboral C1, corresponent a l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal - tota la informació en aquest enllaç.

Destaquem