Imatge del Moianès

Notícies

Convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent al 2021

Data/es:
15/03/2021

TERMINIS PER LA SOL·LICITUD:

Del 6 de març al 30 d'abril de 2021

REQUISITS:

1. Tenir la residència legal a Catalunya

2. Tenir 65 anys o més a l'any natural de la convocatòria

3. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos no superiors a 2,83 vegades l'IRSC. Taules d'ingressos de referència en matèria d'habitatge. Habitatge (gencat.cat)

4. Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.

5. No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 800 euros.

6. Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. 

Més informació clicant AQUÍ